середа, 25 жовтня 2017 р.Шановні учасники!
 Дякуємо за участь у ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»!

СЕРТИФІКАТИ учасників

понеділок, 23 жовтня 2017 р.


20.10.2017р. в рамках роботи  ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» відбулася панельна дискусія «Проблеми якості сучасної природничо-математичної освіти: зміст, підручники, програмно-педагогічні засоби, критерії та показники».

Мета: визначити шліхи вирішення проблеми якості сучасних навчально-методичних комплексів природничо-математичної освіти.

У ході панельної дискусії були обговорені проблемні питання:
1.        Підходи  до формування змісту природничо-математичної освіти.
2.        Структура й особливості навчальних програм з природничо-математичних дисциплін шкільного циклу.
3.        Вимоги до сучасного підручника з природничо-математичних дисциплін шкільного циклу.
4.        Призначення й специфіка, критерії та показники якості програмно-педагогічних засобів навчання з природничо-математичних дисциплін.

У панельній дискусії взяли участь:
1.      Єресько Т.П., заступник головного редактора ВД «Освіта».
2.      Григорович О.В., кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу фізичної органічної хімії Науково-дослідного інституту хімії при ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Відмінник освіти України, учитель-методист. Автор підручників з хімії для 7 та 8 класів.
3.      Задорожний К.М., доцент кафедри інженерної екології міст ХНУ міського господарства ім. О.М.Бекетова, кандидат біологічних наук, головний редактор журналу «Біологія» ВГ «Основа», науковий редактор підручника з  біології для 7-8 класів.

В режимі он-лайн:
1.      Довгий С.О., директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПН України, співавтор серії підручників з фізики для 7-11 класів.
2.      Божинова Ф.Я., учитель фізики, учитель-методист, Відмінник народної освіти України, співавтор серії підручників з фізики для 7-11 класів.
3.      Кірюхіна О.О., учитель фізики, учитель-методист, заступник директора видавництва «Ранок», співавтор серії підручників з фізики для 7-11 класів.
4.      Крижановський О.Ф., учитель математики Харківського НВК №45 «Академічна гімназія», вчитель-методист, Заслужений вчитель України, співавтор серії підручників з геометрії для 7–11 класів.
5.      Василенко С.В., заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти Київського університету  імені Бориса Грінченка, автор підручників з хімії.
6.      Шаламов Р.В., кандидат біологічних наук, заслужений учитель України, методист відділу змісту природничо-математичних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти, автор підручника Біологія 9 кл

7.      Захарійченко Ю.О., старший викладач кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат фіз.-мат.наук, співавтор навчально-методичних комплексів «Алгебра 8» і «Алгебра 9».

пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.

середа, 6 вересня 2017 р.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»
Бердянський державний педагогічний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін)

Шановні колеги!
19-20 жовтня 2017 року
у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбудеться
 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»
(м.Запоріжжя, у режимі інтернет-конференції)

Мета конференції: об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку природничо-математичної освіти в Україні.
До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних інститутів післядипломної освіти, працівники районних (міських) методичних кабінетів, керівники навчальних закладів, учителі, працівники позашкільних закладів освіти, інші зацікавлені особи.

Проблемні напрямки роботи конференції:
1. Стан, шляхи й перспективи розвитку сучасної природничо-математичної освіти в Україні.
2. Використання сучасних інноваційних технологій у природничо-математичній освіті.
3. Проблеми якості сучасної природничо-математичної освіти: зміст, підручники, програмно-педагогічні засоби, критерії та показники.
4. Проблеми підготовки фахівців галузі «Природознавство» у ВНЗ та підвищення їх кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти.
5. ІКТ як засіб підвищення якості природничо-математичної освіти.
6. Інноваційні засоби та форми організації навчального процесу STEM-освіти в регіоні.

Форми участі у Всеукраїнській конференції: виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, стаття, тези матеріалів конференцій.
Учасники Всеукраїнської конференції отримають сертифікати участі.
Умови участі у Всеукраїнській конференції: обговорення проблемних питань за тематичними напрямами проводяться в інтернет-офлайн форматі (заочна участь) та у постерному режимі. Тези для участі в конференції, відеовиступи та матеріали для постерного обговорення просимо надсилати до 10 жовтня 2017 року на адресу: confdidakt@gmail.com  
Матеріали Всеукраїнської конференції будуть розміщені 19 жовтня 2017 року на загальному сайті http://www.zoippo.zp.ua за тематичними напрямами з подальшим обговоренням.
Тези наукових доповідей будуть опубліковані в офіційному електронному виданні КЗ«ЗОІППО»ЗОР (ISSN 2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html до 20 листопада 2017 року
Робочі мови Конференції - українська, російська, англійська.