понеділок, 23 жовтня 2017 р.


20.10.2017р. в рамках роботи  ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» відбулася панельна дискусія «Проблеми якості сучасної природничо-математичної освіти: зміст, підручники, програмно-педагогічні засоби, критерії та показники».

Мета: визначити шліхи вирішення проблеми якості сучасних навчально-методичних комплексів природничо-математичної освіти.

У ході панельної дискусії були обговорені проблемні питання:
1.        Підходи  до формування змісту природничо-математичної освіти.
2.        Структура й особливості навчальних програм з природничо-математичних дисциплін шкільного циклу.
3.        Вимоги до сучасного підручника з природничо-математичних дисциплін шкільного циклу.
4.        Призначення й специфіка, критерії та показники якості програмно-педагогічних засобів навчання з природничо-математичних дисциплін.

У панельній дискусії взяли участь:
1.      Єресько Т.П., заступник головного редактора ВД «Освіта».
2.      Григорович О.В., кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу фізичної органічної хімії Науково-дослідного інституту хімії при ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Відмінник освіти України, учитель-методист. Автор підручників з хімії для 7 та 8 класів.
3.      Задорожний К.М., доцент кафедри інженерної екології міст ХНУ міського господарства ім. О.М.Бекетова, кандидат біологічних наук, головний редактор журналу «Біологія» ВГ «Основа», науковий редактор підручника з  біології для 7-8 класів.

В режимі он-лайн:
1.      Довгий С.О., директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПН України, співавтор серії підручників з фізики для 7-11 класів.
2.      Божинова Ф.Я., учитель фізики, учитель-методист, Відмінник народної освіти України, співавтор серії підручників з фізики для 7-11 класів.
3.      Кірюхіна О.О., учитель фізики, учитель-методист, заступник директора видавництва «Ранок», співавтор серії підручників з фізики для 7-11 класів.
4.      Крижановський О.Ф., учитель математики Харківського НВК №45 «Академічна гімназія», вчитель-методист, Заслужений вчитель України, співавтор серії підручників з геометрії для 7–11 класів.
5.      Василенко С.В., заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти Київського університету  імені Бориса Грінченка, автор підручників з хімії.
6.      Шаламов Р.В., кандидат біологічних наук, заслужений учитель України, методист відділу змісту природничо-математичних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти, автор підручника Біологія 9 кл

7.      Захарійченко Ю.О., старший викладач кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат фіз.-мат.наук, співавтор навчально-методичних комплексів «Алгебра 8» і «Алгебра 9».